: Apabila unit ini diletak ke dari tangan, jika Dunia anda “Dark Night” atau “Abyssal Dark Night”, anda boleh lihat teratas dek anda. Jika anda lihat, pilih maksimum Dunia, buang, dan shuffle dek anda.
: Pada akhir pertempuran dimana unit ini menyerang Vanguard, jika Dunia anda “Abyssal Dark Night”, [gugurkan unit ini], pilih Dunia dari anda, dan letak ke dalam tangan.
Cahaya itu dikoyak, dan malam yang sesungguhnya diwujudkan.