: ini hanya boleh diride dari grade 3 dengan “Astroea” dalam namanya.
: [Hapuskan dengan “Astroea” dalam namanya yang berlainan dari unit ini dari tangan, jiwa, atau anda], pilih salah satu unit RG pihak lawan, gugurkan, dan unit ini dapat drive +1 hingga akhir giliran.
: Apabila unit ini menyerang, [ & ], bind semua trigger yang di- untuk kos ini, pilih salah satu unit RG anda, unit itu, dan unit itu dan unit ini dapat +5000 untuk setiap dua trigger dalam anda hingga akhir giliran.
Linkage Bicolite―― Hajat yang lama ditaruh. Masa untuk menunaikannya.