: Pada pertempuran dimana unit ini diserang oleh unit pihak lawan yang bukan dalam kolum yang sama dengan unit ini, unit ini tidak boleh dikenai sasaran.
: Apabila unit RG pihak lawan dalam kolum yang sama dengan unit ini digugurkan pada giliran anda, pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Malangnya, kamu tidak mampu menewaskan saya.