: Apabila unit RG pihak lawan digugurkan pada giliran anda, pilih dari anda, dan anda boleh bind itu menghadap ke bawah.
: Pada giliran anda, semua unit di baris depan anda dapat +2000 untuk setiap menghadap ke bawah dalam anda. Jika anda mempunyai atau lebih menghadap ke bawah, unit ini dapat +1.
: [], dan pilih lima unit RG pihak lawan dengan grade yang berlainan. Tunjukkan teratas dek anda, gugurkan semua unit yang dipilih dengan grade yang sama dengan yang ditunjukkan, shuffle dek anda, dan jika anda gugurkan satu atau kurang unit, draw , pilih dari anda, dan bind itu menghadap ke bawah.
Naga yang memimpin “Scarlet Flame” mencari medan perang yang paling sengit.