: ini hanya boleh diride dari grade 3 dengan “Lianorn” dalam namanya.
: [Hapuskan dengan “Lianorn” dalam namanya yang berlainan dari unit ini dari tangan, jiwa, atau anda], pilih grade 1 atau kurang dari anda, panggil ke , pilih salah satu unit RG pihak lawan, dan gugurkan.
: Apabila unit ini menyerang, pilih maksimum tiga unit RG di baris belakang anda yang dan mempunyai , dan unit ini. Jika anda dengan tiga atau lebih unit, pada akhir pertempuran, [], pilih dua unit RG anda, dan unit itu.
Walaupun bunyi telah hilang daripada dunia ini, muzik kami adalah untuk pokok dunia.