: Pada awal fasa pertempuran anda, [], nyatakan unit normal atau unit trigger, dan tunjukkan teratas dek anda. Jika anda tunjukkan jenis yang dinyatakan, unit in dapat “ : Semua unit anda dapat +5000.” hingga akhir giliran.
: Apabila unit ini menyerang Vanguard, [], lihat teratas dek anda, pilih , panggil ke atau buang, dan letak selebihnya ke bahagian atas atau bawah dek.
Marilah kita bimbing mereka yang keliru akan sesuatu yang tidak diketahui dengan kearifan kita.