(Anda hanya boleh mempunyai maksimum empat unit di dalam dek.)
Bayi penuh tenaga kehidupan, terutamanya bayi “Dinodragon”.