: Apabila unit ini diletak ke , .
: [], dan draw .
Kamu akan dihapuskan dari sejarah.