: Jika anda persona ride pada giliran ini, unit ini dapat .
[RG baris belakang]: Apabila unit lain anda dari efek , unit ini.
Saya tetap di belakang anda, bersiap untuk membantu!