: unit ini tidak boleh diride, dipanggil, atau dipindahkan ke baris depan.
Tempat ini milikku!