– “Trickstar” (Anda boleh letak unit ini keatas unit yang ditentukan daripada panggil seperti unit normal ke )
: Apabila unit ini diletak ke , jika , [], draw , dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Kemampuan yang tiada batas. Dapat mengambil bentuk apapun.