: Jika pihak lawan mempunyai satu atau kurang unit RG, apabila anda ride “Scarlet Flame Bow General, Dipaanel” dari ride dek, anda boleh ride tanpa buang dari tangan.
: Apabila unit ini diride, jika pihak lawan mempunyai dua atau lebih unit RG, anda boleh panggil ini ke .
Mereka yang memijak sempadan, akan menghadapi hukuman naga.