Mainkan dengan []!
Pilih salah satu kolum, dan gugurkan semua unit RG pihak lawan dalam kolum itu.
Scarlet Flame membakar musuh, meninggalkan abu yang kembali ke gunung.