: Apabila unit ini diride oleh “Sage of Robust, Stogron”, nyatakan unit normal atau unit trigger, dan tunjuk teratas dek anda. Jika anda tunjukkan jenis yang dinyatakan, anda boleh letak itu ke dalam tangan. Jika anda tidak letak ke dalam tangan, letak yang ditunjukkan itu ke dalam jiwa atau ke bahagian atas dek anda.
: Apabila unit ini diletak ke , jika anda mempunyai Vanguard dengan “Solrairon” dalam namanya, pilih maksimum satu unit normal dari tangan anda, dan tunjukkan. Jika anda tunjukkan, draw , dan letak yang ditunjukkan ke bahagian atas dek anda.
Eliksir serbaguna itu, diserahkan bersama kata-kata yang disemati racun.