– Satu “Trickstar” dan satu unit (Anda boleh letak unit ini keatas unit yang ditentukan daripada panggil seperti unit normal ke )
: Apabila unit ini diletak ke oleh *X-OVERDRESS*, pilih maksimum dengan “Vairina” dalam namanya dari anda, dan letak sebagai “Dress asal” unit ini.
: Apabila unit ini menyerang dalam kondisi *X-OVERDRESS*, unit ini dapat +10000 hingga akhir pertempuran. Kemudian, [letak 1 “Dress asal” unit ini dengan “Vairina” dalam namanya ke dalam ], dan lakukan “draw ” atau ““.
Menyinari kegelapan dengan cahaya yang abadi, mengimbas hajat yang sesungguhnya.