Mainkan dengan []!
Cari dek anda untuk maksimum Bencana, tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan shuffle dek anda.
Benih itu bertebaran. Dipenuhi dengan kuasa yang melimpah ruah, mencari bintang mereka.