: Apabila unit ini diletak ke , jika anda mempunyai Vanguard dengan “Eugene” dalam namanya, [ & buang dari tangan], cari dek anda untuk maksimum satu Order Normal grade 3 yang tidak mempunyai , tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan shuffle dek anda.
: Apabila unit RG pihak lawan digugurkan oleh kebolehan anda pada fasa utama anda, [], unit ini, dan unit ini dapat hingga akhir giliran.
Sekarang– ayo kita mulakan pemburuan yang paling seronok?