Mainkan dengan []!
Cari dek anda untuk maksimum Bencana, tunjukkan, letak ke dalam tangan, dan shuffle dek anda.
Satu benih yang menangkap bintang yang bersinar terang. Namanya ialah……