: Apabila unit ini diletak ke , jika anda mempunyai Vanguard dengan “Solrairon” dalam namanya, pilih maksimum satu unit normal dari tangan anda, dan tunjukkan. Jika anda tunjukkan , draw , dan letak yang ditunjukkan itu ke bahagian atas dek anda.
: Apabila unit normal ditunjukkan oleh kebolehan Vanguard anda dengan “Solrairon” dalam namanya, unit ini dapat “ : Apabila unit ini menyerang, anda boleh berikan unit ini +5000 hingga akhir pertempuran. Jika anda berikan, letak unit ini ke dalam jiwa pada akhir pertempuran.” hingga akhir giliran.
Pengumpulan satu-satu langkah yang berterusan. Itulah jalan pantas kepada kejayaan.