: Apabila unit ini diride oleh “Heavy Artillery of Dust Storm, Eugene”, draw , pilih maksimum dari anda, dan masukkan ke dalam jiwa anda.
: Apabila unit ini menyerang, jika pihak lawan mempunyai dua atau kurang unit RG, [], , dan unit ini dapat +5000 hingga akhir pertempuran.
Pastikan jumlah mereka berkurang