: ini tidak boleh diride.
: Jika anda tidak atau lebih pada masa yang sama untuk kos kebolehan anda pada giliran ini, unit ini tidak boleh menyerang atau .
Penyuraian jiwa. Hanya sinaran itu, menjadi mata wang yang mendorongnya.