: Pada akhir pertempuran dimana unit ini , jika anda mempunyai Vanguard dengan “Maelstrom” dalam namanya, [], pilih dua unit RG anda, dan tukar posisi kedua unit itu.
Strategi yang telah berkembang dan mendalam mampu mengharungi sebarang badai.