Mainkan dengan [] jika anda mempunyai Vanguard dengan “Rorowa” dalam namanya!
Pilih dengan grade kurang atau sama dengan Vanguard anda dari anda, dan panggil ke . Kemudian, jika anda mempunyai unit RG dengan “Radylina” dalam namanya, anda boleh panggil satu token “Plant” ke . (Token “Plant” adalah grade 0/ 5000/ 1 dan mempunyai )
Kami idola baru, Rorowa dan Rady! Selamat berkenalan!