: ini tidak boleh diride, dan tidak boleh dipanggil normal ke dari tangan.
: Apabila ini dibuang dari tangan pada giliran anda, jika Vanguard anda grade 3 atau lebih, [], dan panggil ini ke baris belakang.
Keupayaan adalah kemestian. Tetapi mencari motivasi untuknya adalah sulit.