: Apabila unit ini diletak ke , jika anda mempunyai Vanguard dengan “Bastion” dalam namanya, [], pilih maksimum grade 3 dari tangan anda, dan panggil ke . Jika anda panggil, dan anda mempunyai lima atau lebih unit, draw .
: Pada giliran anda, jika anda mempunyai enam atau lebih unit, unit ini dapat .
Wahai kesatria, maju ke depan! Sudah tiba masa kami menunjukkan kebanggaan kami di sini!