: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw .
Loro akan… Loro akan berusaha dengan lebih, le~bih kuat!