: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw .
Langkah tadi! Sekali lagi!