: Jika anda mempunyai Vanguard grade 2 atau lebih dengan “Sylvan Horned Beast” dalam namanya yang berlainan dari ini, ini dapat grade -1.
: Jika Vanguard anda dengan “Magnolia” dalam namanya diletak pada giliran ini, unit ini dapat +10000.
Saya akan ke mana jua demi madu♪