(Anda hanya boleh mempunyai maksimum satu unit didalam dek. Apabila ditunjukkan sebagai trigger, hapuskan ini, draw , pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +100 Juta hingga akhir giliran! Jika ditunjukkan semasa drive cek, dapatkan efek tambahan!)
Efek tambahan – Pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +100 Juta hingga akhir giliran!
Ikut jejakku untuk kuasa tak terhingga!