: Apabila unit ini diride, jika anda pemain kedua, draw
Pantang mundur dihadapan musuh, itulah “Diabolos”