(Setelah Set Order dimainkan, letak ke anda.)
: Apabila ini diletak ke , pilih menghadap ke bawah dalam , dan anda boleh hadapkan ke atas.
: Apabila Lagu ini dinyanyikan, pilih unit RG anda mengikut jumlah menghadap ke bawah dalam anda, dan . Pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +10000 untuk setiap unit yang di- oleh efek ini hingga akhir giliran.
Sedikit lagi saya melihat
Tarian perlahan pari-pari