: Pada akhir pertempuran yang di- unit ini, [], dan lakukan semua yang berikut mengikut jumlah Lagu yang dinyanyikan pada giliran ini.
・”Romantic Happiness” – Pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
・”Twilight Sound of Waves” – Lihat teratas dek anda.
・”Madder Red Runway” – Anda boleh kembalikan unit ini ke dalam tangan.
・”Six-Flower Fractale” – [Buang dari tangan anda], dan draw .
Apakah yang Loro akan nyanyikan hari ini~♪