(Selepas Set Order dimainkan, letak ke anda.)
: Apabila ini diletak dari ke dalam jiwa, jika Vanguard pihak lawan grade 3 atau lebih, pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat “ : Apabila unit ini menyerang, semua unit di baris depan anda dapat +5000 hingga akhir giliran.” hingga akhir giliran.
Perhatian! Dengan kelajuan supersonik, tiuplah badai kematian, dan bersihkan medan perang yang durjana!