: Apabila unit ini diride oleh unit dengan “Solrairon” dalam namanya, pilih “Sage of Elixir, Eliron” dari jiwa anda, dan panggil itu dan ini ke .
: Apabila unit normal ditunjukkan oleh kebolehan Vanguard anda dengan “Solrairon” dalam namanya, unit ini dapat “ : Pada akhir pertempuran dimana unit ini menyerang, [gugurkan unit ini], dan .” hingga akhir giliran.
Kebijaksanaan yang betul, akan menjadi kuasa yang tidak akan tunduk kepada apa jua.