Mainkan dengan [] jika anda mempunyai lima atau lebih unit RG grade 2 atau kurang!
Pihak lawan letak semua unit RG di baris depan mereka ke bahagian bawah dek mereka dalam urutan yang mereka inginkan.
Maju! Maju ke hadapan!