Mainkan dengan []!

Pilih salah satu unit pihak lawan yang menyerang, dan unit itu dapat -5000 hingga akhir giliran untuk setiap pihak lawan di dalam penjara anda. (Unit itu tidak akan digugurkan walaupun nya menjadi negatif)

Hati anda akan ditangkap.