: Apabila unit ini diletak ke, jika pihak lawan mempunyai atau lebih di penjara anda, atau .
Tangkap mereka! Jangan ragu-ragu!