(Selepas Set Order dimainkan, letak ke anda.)
: Apabila ini diletak dari ke dalam jiwa, pilih salah satu unit RG pihak lawan, gugurkan, pilih salah satu Vanguard anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran.
Misi kali ini adalah melenyapkan pusat organisasi jenayah. Burulah perusak yang sesat dengan pedang yang benar.