(Selepas Set Order dimainkan, letak ke anda.)
: Apabila ini diletak ke dalam , jika anda mempunyai Vanguard dengan “Blitz” dalam namanya, draw , dan .
Operasi – : Apabila ini dioperasi, jika anda dalam fasa utama anda, lihat teratas dek anda, pilih maksimum unit dengan grade kurang atau sama dengan Vanguard anda, panggil ke , dan shuffle dek anda. Jika anda dalam fasa pertempuran anda, draw .
Melambung tinggi. Menembusi langit tinggi, ke hujung alam semesta.