: Jika pihak lawan mempunyai atau lebih dalam Penjara anda, unit ini dapat , dan boleh dari baris belakang.
Jika ada suara yang memerlukan pertolongan, kemana juga saya akan pergi.