– “Trickstar” : Apabila unit ini diletak ke , jika ia , letak semua “Trickstar” dan dengan kebolehan dari anda sebagai “Dress asal” unit ini. : Apabila Vanguard anda menyerang, [], unit ini, dan unit ini dapat +5000 untuk setiap “Dress asal” unit ini hingga akhir giliran.
Demi mengabulkan hajat sekarang–.