: Pada akhir pertempuran dimana unit ini , jika anda mempunyai Vanguard dengan “Minerva” dalam namanya, anda boleh kembalikan unit ini ke dalam tangan.
: Apabila unit ini diletak ke , jika jiwa anda mempunyai grade 3 dengan “Regalia” dalam namanya, unit ini dapat +5000 hingga akhir pertempuran.
Catat dokumen itu. Ilmu purba telah banyak kali selamatkan kita daripada masalah.