: Jika anda mempunyai tiga atau lebih Set Order, unit ini dapat +5000/ +5000. (Juga aktif pada giliran pihak lawan)
– “Eva” (Aktif jika Vanguard anda adalah dengan “Eva” dalam namanya)
: Jika unit ini diletak ke oleh kebolehan anda pada giliran ini, dan anda mempunyai atau lebih “Research”, apabila unit ini menyerang, unit ini bertempur dengan semua unit di baris depan pihak lawan.
Aku mempertaruhkan semua harga diriku dalam serangan ini.