: Apabila unit ini diletak ke , jika anda mempunyai Vanguard dengan "Gandeeva" dalam namanya, [], pilih salah satu unit RG pihak lawan, dan gugurkan. Jika anda tidak gugurkan, draw , pilih dari anda, dan bind itu menghadap ke bawah.
Di gunung, di taman kami, engkau semua tidak ada peluang untuk menewaskan kami!