: Apabila ini diletak dari jiwa ke dalam anda pada giliran anda, [], dan panggil ini ke baris belakang dalam kolum yang sama dengan unit di baris depan anda dengan "Ririmi" dalam namanya.
- "Tamayura" (Aktif jika Vanguard anda adalah dengan "Tamayura" dalam namanya)
: Pada akhir pertempuran dimana unit ini , letak semua unit RG anda dalam kolum yang sama dengan unit ini ke dalam jiwa. Jika unit anda dengan "Ririmi" dalam namanya diletak ke dalam jiwa oleh efek ini, pilih salah satu unit anda, dan unit itu dapat +5000 hingga akhir giliran. (Unit harus diletak ke dalam jiwa)
Mulakan, pertunjukan terbaik!