Nasional Vanguard 2022
Format & Peraturan

Format Individu
Kelayakan Semua pemain layak menyertai Trial/Nasional Vanguard.
Bahasa Hanya kad Cardfight!! Vanguard Bahasa boleh digunakan.
Dek

Peserta harus menggunakan dek yang sama sepanjang pertandingan.
Penukaran kad tidak dibenarkan antara perlawanan dalam pertandingan.

Pendaftaran Dek

Peserta dikehendaki mendaftarkan dek masing-masing dengan menyerahkan senarai dek ketika mendaftarkan diri untuk pertandingan ini.

Peserta wajib menunjukkan kad yang digunakan untuk Ride Dek dalam senarai dek.

Sebarang percanggahan antara senarai dek dengan dek yang digunakan dalam pertandingan mempunyai kemungkinan untuk penalti.

Bayaran Kemasukan

Percuma.
Jika Nasional Vanguard diadakan di dalam konvensyen lain, bayaran kemasukan ke konvensyen berkenaan akan dikenakan.

Sleeve

Peserta dikehendaki menggunakan sleeve kad legap supaya bahagian belakang kad-kad yang digunakan sukar dibezakan.
Oversleeve yang mempunyai kemasan Matte dan Gloss adalah dibenarkan.
Oversleeve dengan corak atau border tidak dibenarkan.

Peserta tidak dibenarkan menggunakan sleeve saiz standard untuk dek utama.

Semua sleeve kad mesti mempunyai reka bentuk yang sama kecuali dinyatakan sebaliknya.

Sleeve kad yang digunakan untuk Ride Dek HENDAKLAH berbeza dengan dek utama.

Polisi Tamat Masa

Pemain diberi 10 minit untuk tamatkan 3 giliran tambahan. Selepas tamat 10 minit atau giliran ketiga, yang mana dahulu, pemenang akan ditentukan berdasarkan yang berikut:
Pemain yang mempunyai luka yang kurang menang perlawanan. Jika luka adalah sama, perlawanan berakhir dengan dua kekalahan.

Dalam Pertandingan Teratas, pemain diberi 10 minit untuk tamatkan 3 giliran tambahan. Selepas tamat 10 minit atau giliran ketiga, yang mana dahulu, pemenang akan ditentukan berdasarkan yang berikut:
Pemain yang mempunyai luka yang kurang akan menang. Jika luka adalah sama, kedua-dua pemain akan terus bermain sehingga berlaku luka atau sembuh. Pemain yang mempunyai luka yang kurang akan menang.

Terbaik daripada 1, Pusingan Swiss
25 min/ pusingan

Bilangan pusingan akan bergantung kepada bilangan peserta dan jadual.
Pusingan terhad kepada 9 pusingan.

Dilanjutkan ke 8 Teratas

Terbaik daripada 1,
Penyingkiran Tunggal