10/06/2022

Kemas Kini Errata

Kami ingin mengumumkan bahawa produk kami yang dilancarkan baru-baru ini dan yang akan
dilancarkan mempunyai beberapa silap cetak.

Dango ingin memohon maaf atas kesilapan ini. Pada masa hadapan, kami akan mengurangkan
kejadian sebegini dengan melaksanakan proses kawalan kualiti tambahan.

Kad Errata
Kad Errata adalah kad yang ditukar teks disebabkan silap cetak, untuk menjelaskan
penterjemahan atau perkataan, atau untuk melaraskan keseimbangan permainan. Teks
“Pembetulan” Kad Errata digunakan untuk semua format permainan dan diutamakan daripada
perkataan asal kad.

Galaxy Central Prison, Galactolus [Errata]

10.04.2022 D-SD05/015BH

Error:

SET ORDER/Prison


Koreksi:

SET ORDER/Penjara


Alasan Koreksi:

Kesalahan tipe kartu.

Cardinal Deus, Orfist [Errata]

10.04.2022 D-BT01/007BH

Error:

...panggil tiga token "Shadow Army"...


Koreksi:

...panggil maksimum tiga token "Shadow Army"...


Alasan Koreksi:

Kemampuan kartu salah.

Upward Acrobat, Marjorie [Errata]

10.04.2022 D-BT01/020BH

Error:

... draw 1KARTU, Soul-Blast 1, dan...


Koreksi:

... draw 1KARTU, Soul-Charge 1, dan...


Alasan Koreksi:

Kemampuan kartu salah.

Advancement Magic, Melcoco [Errata]

10.04.2022 D-BT01/143BH

Error:

KOS[Soul-Charge 1]


Koreksi:

KOS[Soul-Blast 1]


Alasan Koreksi:

Kemampuan kartu salah.

Rancor Chain [Errata]

10.04.2022 D-BT01/147BH

Error:

KOS[Soul-Charge 1]


Koreksi:

KOS[Soul-Blast 1]


Alasan Koreksi:

Kemampuan kartu salah.

Iron Anchor Resentment Dragon [Errata]

10.04.2022 D-BT01/157BH

Error:

...anda boleh gabungkan...


Koreksi:

...anda boleh bind...


Alasan Koreksi:

Kemampuan kartu salah..

Coffin Shooter [Errata]

10.04.2022 D-BT01/158BH

Error:

KOS[Soul-Blast 1 & ZONBIND satu Order dari ZONMUSNAH anda]


Koreksi:

KOS[Soul-Blast 1 & bind satu Order dari ZONMUSNAH anda]


Alasan Koreksi:

Kemampuan kartu salah.