02/03/2023

Kemas Kini Errata

Kami ingin mengumumkan bahawa produk kami yang dilancarkan baru-baru ini mempunyai
beberapa ralat.

Dango ingin memohon maaf atas kesilapan ini. Pada masa hadapan, kami akan mengurangkan
kejadian sebegini dengan melaksanakan proses kawalan kualiti tambahan.

Kad Errata
Kad Errata adalah kad yang ditukar teks disebabkan ralat, untuk menjelaskan penterjemahan
atau perkataan, atau untuk melaraskan keseimbangan permainan. Teks “Pembetulan” Kad
Errata digunakan untuk semua format permainan dan diutamakan daripada perkataan asal
kad.

Indecisive Sky, Alestiel

02.03.2023 D-LBT01/131BH

Kesalahan:

Semua unit grade 1 atau kurang pihak lawan...


Pembetulan:

Semua unit RG grade 1 atau kurang pihak lawan….


Sebab Pembetulan:

Kebolehan kad salah.

Rondo of Eventide Moon, Feltyrosa

20.02.2023 D-LBT01/006BH

Kesalahan:

...unit itu dapat drive +1...


Pembetulan:

...unit ini dapat drive +1...


Sebab Pembetulan:

Kebolehan kad salah.

Rondo of Eventide Moon, Feltyrosa

20.02.2023 D-PR/052BH

Kesalahan:

...unit itu dapat drive +1....


Pembetulan:

...unit ini dapat drive +1...


Sebab Pembetulan:

Kebolehan kad salah.

Apex Ruler, Bastion

20.02.2023 D-PR/020BH

Kesalahan:

Pada akhir pertempuran dan drive cek anda grade 3, ...


Pembetulan:

Pada akhir pertempuran ini dan drive cek anda tunjukkan grade 3, ...


Sebab Pembetulan:

Kebolehan kad salah.

Sylvan Horned Beast King, Magnolia

20.02.2023 D-PR/021BH

Kesalahan:

...unit itu dapat KUASA +5000 hingga akhir giliran.


Pembetulan:

...unit itu dapat KUASA +5000 dan dan boleh menyerang dari baris belakang hingga akhir giliran.


Sebab Pembetulan:

Kebolehan kad salah.