Advancement Magic, Melcoco [Errata]

10.04.2022 D-BT01/143BH

Kesalahan:

KOS[Soul-Charge 1]


Pembetulan:

KOS[Soul-Blast 1]


Sebab Pembetulan:

Kebolehan kad salah.


> Kembali Ke List Errata