: Apabila unit ini diletak ke , jika Vanguard anda adalah , , dan unit ini dapat +5000 hingga akhir giliran.
Dengan serangan yang disemat dengan jiwaku, akanku membuka jalan ke masa depan yang aku impikan.